0
Twój koszyk jest pusty.

o nas


Monika Gadomska, logopeda

 

Ukończyłam studia pedagogiczne ze specjalnością edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Polonistycznym.

 

Pracuję z małymi dziećmi, doskonalę się w pracy z zakresu profilaktyki logopedycznej, w tym wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy w u dzieci przedszkolnych i szkolnych. Udzielam pomocy dzieciom niemówiącym, których mowa z jakiś względów opóźnia się. Zajmuję się w pracy logopedycznej terapią prawidłowej wymowy głosek, niepłynnością mówienia. Specjalizuję się w terapii mowy międzyzębowej.
Zajęcia z dziećmi zawsze są ciekawe i mają efekt terapeutyczny.

 

Jestem także terapeutą ręki.

 

Wciąż doskonalę się, uczestniczę w różnych szkoleniach, konferencjach i webinarach – pogłębiając posiadaną wiedzę:

 • Praksja oralna, kinesezja artykulacyjna, dyspraksja i dziecięca apraksja mowy-główne trudości i postępowanie terapeutyczne, Katarzyna Szłapa
 • Rotacyzm - diagnoza i terapia logopedyczna, Beata Nedwidek
 • Terapia miofunkcjonalna w praktyce, Aleksandra Rosińska
 • Skojarzenia do mówienia, Ewa Grzelak
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym, Mira Rządzka
 • Wybrane metody rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, Agnieszka Kaproń
 • Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu, Michał Włodarczyk
 • Emisja głosu w gabinecie logopedycznym, Małgorzata Regent-Kozłowska
 • Jąkanie. Sesja pytań i odpowiedzi, Krzysztof Szamburski
 • Logopedia online krok po kroku. Indywidualne zajęcia z dzieckiem prowadzone zdalnie – Część I, II, III
 • Sygmatyzm boczny, mgr Anna Balewska, Specjalistyczna Praktyka Logopedyczna, marzec 2019

• Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym, Tutor,17-18.03.2018
• Terapia sygmatyzmu międzyzębowego, mgr Anna Balewska, Wczesna Specjalistyczna Praktyka Logopedyczna, 13.01.2018
• Metoda terapii Rotacyzmu, Dobra Kadra, 18.06.2016
• Wczesna Interwencja logopedyczna. Praktyka bez teorii, 10.10.2015
• Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy cz.II, Dobra Kadra, 14.06.2015
• Warsztat praktycznych umiejętności włączania rodziców w terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, Dobra Kadra, 28-29.04.2015
• Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny, Centrum Metody Krakowskiej, 22.11.2014
• ABC autyzmu – szkolenie uzupełniające, NPPP „Promitis”, 8.11.2014
• Autyzm w pigułce – szkolenie podstawowe, NPPP „Promitis”, 25.10.2014
• Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy cz.I, Dobra Kadra, 25.10.2014
• Opóźniony Rozwój Mowy. Prawidłowa diagnoza, skuteczne metody terapeutyczne, 06. 2014, PZL
• Integracja Sensoryczna w Logopedii, WCIES, 16.06.2011
• Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD), CWRO, 7.05.2011
• Współpraca z rodziną dziecka niemówiącego w procesie rozwijania kompetencji komunikacyjnych, WCIES, 30.05.2011
• Dwulatek w przedszkolu, pięciolatek w szkole, PPP nr 6, 22.11.2010

 

Pozdrawiam wszystkie dzieci, które spotkają się ze mną na zajęciach logopedycznych.

 

 

Zapraszam do kontaktu: tel. 502 091 912

e-mail: abc-logo@wp.pl

 

 

 

Sylwia Kalinowska, neurologopeda

 

Jestem neurologopedą, psychologiem i pedagogiem specjalnym. Posiadam 12-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobywałam w placówkach oświaty- szkołach specjalnych, przedszkolach integracyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Uczestniczyłam w licznych konferencjach i sympozjach naukowych.
Na co dzień prowadzę terapię logopedyczną, neurologopedyczną i pedagogiczną dzieci (od urodzenia) jak również osób dorosłych (np. pacjentów ortodontycznych).

 

Praca terapeutyczna jest moją pasją, dlatego ciągle podnoszę swoje kwalifikacje, odbywając m.in. szkolenia:
• "Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka małego dziecka poprzez wczesne wprowadzanie strategii AAC"
• PECS Pyramid Polska- alternatywny system komunikacji rozwijających umiejętność porozumiewania się dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi- poziom 1
• “Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)”
• “Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż”
• “Trening jedzenia”
• “Smyko-multisensoryka”
• „Oswajanie, jako niezwykle ważny element terapii karmienia”
• „Czy to autyzm? Diagnoza i co dalej?”
• „Rotacyzm- metodyka postępowania logopedycznego w terapii rotacyzmu”
• „Od karmienia do mówienia- wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy”
• „ Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu”
• „Profilaktyka zaburzeń oddychania, połykania i mowy”
• „Bez bazy ani rusz”
• „Trening karmienia. Praktyczny warsztat terapeutyczny”
• „Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt”

 

W ramach praktyki logopedycznej zajmuję się :
– diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, której celem jest usprawnienie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

 

W ramach praktyki neurologopedycznej konsultację najmłodszych pacjentów (noworodki i niemowlęta), prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi spowodowanymi uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym, chorobami genetycznymi, wadami wrodzonymi, autyzmem i zespołem Aspregera.

 

W ramach praktyki psychologicznej prowadzę konsultację dot. problemów wychowawczych i rozwojowych u dzieci, ich problemów z nauką, trudnościami w kontrolowaniu emocji i problemami adaptacyjnymi związanymi z relacjami interpersonalnymi.

 

Adres mojej strony oraz link do zapisów:
https://sylwiakalinowska.wixsite.com/logopeda

 

tel. 662 185 462

e-mail: sylwia_kalinowska@onet.pl