0
Twój koszyk jest pusty.

terapia pedagogiczna


Celem zajęć  jest wspieranie uczniów mających trudności w nauce – w spełnianiu wymagań edukacyjnych, które wynikają z realizowanej podstawy programowej. Są to w założeniu zajęcia dla uczniów, którzy  z różnych, przyczyn nie radzą sobie w zadowalający sposób z opanowaniem wymaganych wiadomości i umiejętności.

Terapia pedagogiczna obejmuje dzieci, które są z ryzyka dysleksji, którzy mają zdiagnozowaną dysleksję, w szkole uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne czy rewalidacyjne.

Tu w Gabinecie będą mogli indywidualnie z terapeutą wyrównywać swoje szanse na zrealizowanie szkolnych wymagań.

Nasi specjaliści znają  miliony pomysłów oraz prowadzą je w taki sposób, aby były nie tylko efektywne metodycznie, ale też interesujące dla dzieci.